Program do voleb do PSP ČR 2021

Program koalice Piráti a Starostové

Program pro oblast práce a sociální věci  – program obsahuje body k sociálním službám, dostupnému bydlení, zaměstnanosti, domácí péči, problematice lidí s postižením, problematice rodin i ohrožených dětí

Stříbrný program – program sepsaný se seniory pro seniory

Program přístupný pro lidi se zrakovým postižením

Máte-li dotazy, napište mi nebo přijďte za námi na kampaň! Termíny akcí, na kterých můžete potkat mne nebo někoho z mých dalších kandidujících kolegů, najdete zde.

Priority pro volby do PSP ČR 2021

Klíčové priority pro oblast práce a sociálních věcí:

 • dostupnost bydlení a sociální práce na úrovni ORP : senioři, rodiny s dětmi, zranitelné osoby => Z. o podpoře v bydlení, nutná velká spolupráce s obcemi
 • dostupnost sociálních služeb – vyvážená regionálně i kvalitativně, stabilní víceleté financování
 • dávky srozumitelně a přehledněelektronizace, provázanost dávek a služeb, spolupráce obcí a ÚP
 • slaďování práce se životními situacemi: péče o seniory,  děti, osoby se znevýhodněním => podpora dětských skupin, podpora kratších úvazků snížením soc. pojištění, z. o sociálně integračním podniku, proklientský ÚP
 • podpora péče doma (včetně neformálně pečujících), transformace ústavů na zařízení komunitního typu, reforma psychiatrické péče (návazné služby)
 • důstojné a finančně udržitelné důchody minimální důchod, podpora dobrovolného pozvolného přechodu do důchodu, jasné informace o předpokládané budoucí výši důchodu od 35 let věku  

Několik příkladů, co se mi s podporou sociálního týmu povedlo prosadit v uplynulém období:

 • Prosazení zachování dětských skupin a jejich financování
 • Zrušení kojeneckých ústavů pro děti do 3 let 
 • Prosazení navýšení měsíčního limitu rodičovského příspěvku na 10 000,-
 • Podpora přijetí významného zvýšení příspěvku na péči doma
 • Řešení dofinancování sociálních služeb
 • Příprava legislativy k podpoře v bydlení ve spolupráci s experty
 • Prosazování lepší péče o nejmenší a ohrožené děti a prevence odebírání z rodin
 • Úsilí o řešení a doplacení zpožděných dávek na Úřadu práce
 • Podpora pro dohodáře (pracující na DPP, DPČ) během pandemie Covid-19
 • Úsilí o obnovení sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi během covidu

Nová videa z interpelací a vystoupení ve Sněmovně

Upozorňujeme na dvě nová (otitulkovaná!) videa z minulého týdne.

Ptala jsem se ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha na problémy obětí reprodukčního byznysu – stávající regulace obchodu s vajíčky se ukazuje jako nedostatečná. Zájmy dárkyň (a potažmo i příjemců) jsou často až na posledním místě:

video: Nesouhlas Olgy Richterové s odpovědí na interpelaci na ministra Vojtěcha ve věci reprodukčního byznysu.

Dále jsem se dotazovala téhož ministra na to, zda hodlá odstranit nerovnosti v přístupu k povinnému očkování u škol v přírodě a letních táborů. Zajímalo mne dále, jak je to s povinností očkování v souvislosti s ohroženými/neohroženými skupinami (často se nezohledňuje poměr rizika, že očkovaný se skutečně dostane s nemocí do kontaktu a rizika nežádoucích vedlejších účinků vakcín).

video: Vystoupení Olgy Richterové k problematice očkování.

Web – pomocník pro orientaci v džungli sociálního systému

Asi jste už viděli, ale pokud ne – je to zhruba měsíc, co běží náš nový web – pomocník pro orientaci v sociálním systému.

Najdete jej zde.

Video pozvánka je k prohlédnutí tady.

Web se budeme snažit průběžně aktualizovat. Přijdete-li tedy na něco, co vám na stránkách chybí, nebo co je špatně, dejte vědět – doplníme, opravíme. Díky všem, kteří už se ozvali, postupně doplňujem, co lze. Budeme rádi, když  web využijete, ať už osobně, nebo třeba na úřadech, kde působíte.

Piráti uspořádali Piratecon k sociálnímu bydlení

Záznam a další materiály z akce najdete na odkazech níže:

prezentace/přednášky

panelová diskuze

prezentace v pdf zde

 

Akci popisujeme na stránkách pirati.cz

Celý text článku  k dispozici i zde:

Praha, 13. ledna 2019 – Pravidelná setkání Pirátů k zásadním politickým tématům s názvem Piratecon probíhají i v roce 2019. Již tento víkend se za účasti poslankyně Olgy Richterové, senátora Lukáše Wagenknechta a radního pražského magistrátu Adama Zábranského setkaly desítky Pirátů, sympatizantů a odborníků, které zajímá problematika sociálního bydlení. Podtitul sobotního setkání v Pirátském centru v Praze zněl „Bydlení je klíč k důstojnému životu“ a tématem byla práce zastupitelů v obcích, které potřebují řešit situaci lidí v bytové nouzi a lidí ohrožených ztrátou bydlení.

Úvodního slova se ujala Olga Richterová, místopředsedkyně Výboru pro sociální politiku. Zmínila, že velká potíž se zajištěním standardního bydlení se nedotýká jen úzké skupiny občanů, ale statisíců lidí: „Podle odhadu ministerstva pro místní rozvoj a Agentury pro sociální začleňování by bydlení s určitou podporou potřebovalo až 65 tisíc domácností, což je kolem čtvrt milionu občanů v nepříznivé životní situaci. I proto se tomuto tématu dlouhodobě věnuji. Sdílení zkušeností z obcí, které s podporu bydlení pro ty nejpotřebnější už začaly, pomůže dalším, kde si třeba nebyli jistí, jak to přesně funguje.“

Adam Zábranský, který na Richterovou navázal, upozornil, že s problémy se potýká i hlavní město: „Praha si uvědomuje potřebu nastavení nových pravidel v oblasti nakládání s bytovým fondem, a to zejména s ohledem na kritický nedostatek tzv. sociálního bydlení, nemluvě o špatné dostupnosti bydlení obecně.“

Zástupci Platformy pro sociální bydlení se postarali o metodický úvod do sociální problematiky. Poté byl představen mezinárodně oceněný projekt sociálního bydlení v Ostravě. Navázala prezentace, jak na založení kontaktního centra pro bydlení a nechyběl ani zástupce Armády spásy coby provozovatele sociální služby pro podporu bydlení. Další účastníci probírali možné způsoby financování podobných projektů. Zazněly i informace o důsledcích absence funkčního systému sociálních a krizových bytů navázaných na síť služeb. Čísla jsou alarmující – pohybují se v řádu miliard korun. Odpoledne následovala diskuse, ve které účastníci cílili své dotazy už na konkrétní řešení či problémy obcí či městských částí, ve kterých sami působí.

„Jsem ráda, že na akci dorazili jak představitelé odborné veřejnosti, tak zastupitelé a radní napříč republikou – od Tábora po Ostravu. Je v zájmu celé naší společnosti předcházet tomu, aby lidé v obtížných životních situacích nepadli až na dno a třeba neztratili domov úplně. Dnes se podpora v bydlení pouze supluje prostřednictvím příspěvků a dávek, celkové náklady pro stát budou v systému fungujících kontaktních míst pro bydlení, sociálních bytů a provázanosti služeb patrně výrazně nižší, a naopak větší jistota chudších lidí, že nejsou existenčně ohrožení, pomůže všem,“ uzavřela Richterová.

Program akce

Piráti sezvali zástupce odborné veřejnosti k tématu prázdných budov a brownfieldů

Téma bydlení a otevřených příležitostí v Praze jsme na Pirateconu 16.6.2018, videozáznam zde,  pojali dost komplexně. Přes urbanismus a územní rozvoj jsme se dostali k dočasnému využití prázdných budov i utopiím typu sdíleného bydlení. Stručné shrnutí níže.

Tím úplně prvním předpokladem rozvoje města směrem ke stavu, který bude udržitelný a zároveň stále příjemný pro život, je kvalitní územní plánování. Proto jsme sobotní konferenci zahájili krátkou přednáškou Davida Tichého z Fakulty architektury ČVUT. Připomněli jsme si, jaké jsou principy fungování města v různých typech zástavby, jaké jsou zásady bytové výstavby, jak struktura soukromého, komunitního a veřejného prostoru ovlivňuje náš život, naše fungování. To, jaké vztahy si vytváříme ke svému okolí a ke svým sousedům, je z velké části dáno právě typem stavby, ve které bydlíme – co nám dovolí, co nám nabídne, co nám umožní. A asi panuje všeobecná shoda na tom, že nízká zástavba s dostatkem zeleně a příslušným prostorem pro vzájemné setkávání a tudíž budování komunity se většině jeví jako ideál.

O tom, jak jsme takovému ideálu v reálu daleko, jsme si ale mohli popovídat hned vzápětí. Na programu totiž byly prezentace projektů hned dvou velkých pražských brownfieldů. Proč? Koncepce metropolitního územního plánu nechce příliš rozšiřovat Prahu směrem ven, soustředí se spíše na využití prázdných nebo méně a nesourodě zastavěných ploch v centru nebo širším centru města.

O projektu pro Brownfield Bubny-Zátory tak mluvil nejprve Vít Šimral a posléze zástupce IPRu Ondřej Boháč. Ačkoli je 110 hektarový pozemek ve vlastnictví většího počtu majitelů, z toho některých poměrně výrazných investorů, Praha si věří, že uřídí plánování celého území tak, aby vznikla nová, moderní čtvrť navázaná na okolní město, ale nabízející nové možnosti. Vlajkovou lodí celého projektu má být ambiciózní záměr výstavby nové budovy filharmonie (či multifunkčně pojatého sálu). Je radost sledovat, že město si začíná uvědomovat své postavení a odpovědnost vůči občanům při plánování nového prostoru!

O poznání horší je situace ohledně výstavby kolem metra D, kde město připustilo prodej pozemků v okolí plánované trasy jednomu majoritnímu vlastníkovi a pozice města pro vyjednání rozumných podmínek výstavby jsou tak o mnoho složitější.

Projekt brownfieldu Slatiny na Praze 10 představili ze dvou úhlů pohledu Pavel Hájek a zástupce hlavního architekta projektu František Štáfek. Vyjádřila se k němu i zastupitelka z radnice Prahy 10 Ivana Cabrnochová. Projekt už v průběhu posledních měsíců doznal řadu změn po připomínkování od občanů Prahy 10. Představená verze tedy reflektuje požadavky na různorodost zástavby, využívá území mokřadu k vytvoření parků a funkčních rekreačních ploch a zároveň nabízí propojení s městem “za tratí”. Území tak přijde o svou exkluzivitu, což se nelíbí části starousedlíků, naopak ale zlepší dostupnost služeb a napojení na městskou infrastrukturu, což určitě přiláká nové obyvatele. Otázkou zůstává řešení dopravní infrastruktury (to by ale bylo téma na další Piratecon :-)).

K (ne)dostupnosti bydlení v Praze pak ještě v dopoledním bloku vystoupila zastupitelka MHMP Petra Kolínská. krátce nás seznámila s kroky, které město podniká směrem ke zvýšení dostupnosti bydlení – např. mzdová podpora zaměstnanců státní správy, rekonstrukce nevyužívaného bytového fondu apod. Upozornila rovněž na náš společný zájem o fenomén Airbnb – v Praze bylo v polovině roku 2017 pronajímáno touto formou zhruba 18,5 tisíc bytů a pirátský poslanec Jakub Michálek k tomu předložil  návrh zákona.

Odpolední blok byl konkrétnější, zaměřený na využití prázdných budov, ať už jednotlivě, (Invalidovna) nebo systematicky (praznedomy.cz, sdilenedomy.cz).

Projekt Invalidovna přišel představit autor studie Nisan Jazairi, který se jinak intenzivně věnuje dostupnému bydlení v rámci společnosti Affordable Housing. Dienzenhoferova stavba navržená podle své pařížské sestry by se mohla stát modelovým příkladem využití dlouhodobě prázdného objektu pro účely setkávání a integrace širokého okolí na poli sociálním, kreativní a kulturním. Podporu projektu přišel vyjádřit i zastupitel za Prahu 8 Petr Vilgus.  

Věnujeme se i tzv. bytům zvláštního určení, o fungování praktické podpory pro lidi s postižením mluvil Michal Prager, detailněji na bezbabyty.cz. Další účastníci se s námi podělili o zkušenosti, jak konkrétně dopadla jejich snaha o realizaci nebo účast třeba v projektu startovacího bydlení (Karlovy Vary), nebo co lze dělat pro posílení fungování komunity (projekt Dobrá rodina) či pro prevenci bezdomovectví.

Vše si můžete pustit na videu.

Zprávu z akce sepsala Zuzana Freitasová.

Další informace na webu www.bydlimevsichni.cz

V sekci materiály budou zveřejněny i materiály z konference

Poslanecký report č. 6

Další poslanecký měsíc se odvíjel ve znamení poukázek v hmotné nouzi, karenční doby, festivalu těhotenství, sociálního bydlení a samozřejmě úřadů práce. Ano, vypadá to už trochu “obehraně”, ale ve skutečnosti je to jedna pecka vedle druhé:-)

Pan premiér stále sestavuje vládu a jedním z klíčových témat bylo zrušení či zachování karenční doby. Podle posledního vývoje to vypadá, že kolegům ze sociální demokracie odsouhlasil její zrušení. Příliš ale nezdůrazňuje, kdo první tři dny nemocenské bude platit. Vláda totiž podle všeho plánuje obdařit touto povinností zaměstnavatele. Ačkoli se hovořilo o kompenzaci formou snížení pojistného placeného zaměstnavateli na nemocenském pojištění o 0,2 procentního bodu, není jisté, jak vysoký bude ve skutečnosti finální nárůst zátěže na straně zaměstnavatelů. Piráti proto souběžně navrhují diskutovat větší podporu tzv. sick days, které se už ve větších firmách běžně využívají a není to nic neobvyklého ani v jiných evropských zemích. Hodně důležité je i zavedení e-neschopenky. Více k tématu si můžete přečíst zde.

20. dubna jsem byla přizvána k velmi zajímavé debatě o bezdomovectví. Krom konstatování, že potřebujeme více údajů (tzn. nemáme dostatečný sběr dat), a že je třeba zamezit tomu, aby lidé bez domova putovali z pod mostu do azyláče, odtud na ubytovnu a nakonec zpět na ulici, mne nejvíc zaujalo vyjádření pana Jíry, který sám bezdomovectvím reálně prošel. Mimo jiné říká: “Nevyprávějme si příběhy, řešme situaci.” Je to pravda – lidé často mají tendenci sklouzávat k debatám proč a jak se kdo na ulici nebo i do ubytovny dostal. Ono je to ale ve výsledku jedno. Bez pomoci se odtamtud nedostanou, ani ti, co za to takzvaně nemohou, ani ti, kteří si za to takzvaně mohou sami. A v tom je vlastně jedna ze základních premis celého konceptu sociálního a dostupného bydlení – umožnit v dnešní technicky, ekonomicky a kdovíjak jinak rozvinuté společnosti důstojně bydlet všem bez rozdílu.

I proto se dál intenzivně věnujeme oblasti dostupného bydlení. Spustili jsme informační web www.bydlimevsichni.cz. Neklademe si ambice být všeobjímajícím informačním portálem o bydlení. Na to nemáme kapacity. Rádi bychom ale pomohli těm, koho téma zajímá, najít inspiraci, sebrat odvahu do něčeho se pustit, případně zjistit, kde už něco  funguje, a kde najdu někoho, kdo mi k tomu třeba poví víc. Jde o pilotní verzi, za  připomínky děkujeme!

Jak už jsem zmiňovala minule, plánujeme také Piratecon zaměřený na bydlení. Bude se konat 16.6. v Praze a zaměříme se na bydlení, výstavbu a využití brownfieldů a volných objektů v Praze. Je tedy na co se těšit!

S bydlením úzce souvisí otázky sociální, zejména rozličné dávky. Kdo mě sledujete víte, že pokračuji v jednáních ohledně úřadů práce. Iniciovala jsem zařazení projednání problémů na úřadech práce na pořad Výboru pro sociální politiku. 26.4. tak byli přizváni na jednání výboru zástupci Generálního ředitelství ÚP a MPSV. Spolu s dalšími poslanci jsme se obsáhle dotazovali, jak je situace řešena, zda se ji daří konsolidovat, kde problémy přetrvávají, jak bude zajištěno, aby se v podobných případech situace neopakovala. Byli jsme ujištěni, že krom některých částí Prahy se vyplácení dávek vrátilo do standardních termínů. V Praze je patrně vzhledem k situaci na trhu práce největším problémem nedostatek úředníků. V řešení pokračují, uvidíme. Samostatnou kapitolou budou IT systémy. Neefektivita, předražení zakázek, časové prodlevy, absence výběrových řízení… Zhruba za tři měsíce by se sezení mělo opakovat, tou dobou by už mělo být zřejmé, zda přijatá opatření byla opravdu efektivní. (A dlouhodobá!?)

Zvláštní pozornost si zaslouží poukázky v hmotné nouzi. Je to taková “z nouze ctnost”, kterou někdo vymyslel, aby se nezneužívaly dávky, ale… Připodepsala jsem návrh pana poslance Kaňkovského na novelu příslušného zákona (k tomu mluvím zde). Cílem je vymezit co možná nejpřesněji situace, kdy se poukázky nemají používat, neb příjemcům zbytečně komplikují život. Jedná se především o lidi v různých typech ústavů, v pobytových zdravotnických zařízeních, o invalidy, seniory a další. Všechny ty, pro které je složité dojet do obchodu do jiné obce, kde zrovna poukázky berou. Názory se ovšem různí a debata bude ještě vášnivá. Posílejte své zkušenosti, pomůže to!

Mediálně jsem vystupovala zejména v debatě v Partii na Primě s paní ministryní práce a sociálních věcí Jaroslavou Němcovou. Jak mi to šlo, můžete posoudit zde.

A rozšiřuji své blogerské aktivity – konkrétně na aktualne.cz. První příspěvek spíše jazykozpytný zde.

Z desítkových aktivit za nejvýraznější považuji pracovní výjezd do Splavů, kde jsme s Piráty ladili programové priority pro podzimní komunální volby a dotahovali přípravu Pirátských Listů, které se Vám v těchto dnech asi pomalu objevují ve schránkách. Děti nás potěšily spontánní výtvarnou aktivitou, která nás ujistila, že vítr, který nám vane do plachet je stále svěží a mladý:-)

Poslanecký report č. 5

Milí přátelé, milí příznivci,

březnová témata, kterým jsem se věnovala, byla opět rozmanitá. Díky za všechny podněty. Sepsala jsem také osobní pohled: Jaký to je, stát se poslankyní za Piráty?,

Velké téma je stále dostupné a sociální bydlení. Sešla jsem se se zástupci MMR, následně se konalo ministerské grémium, na kterém jsem zastupovala Piráty spolu s Ivanem Bartošem a Vítem Šimralem. Podrobnosti si můžete pročíst zde: Piráti byli jednat na MMR kvůli problematice bydlení

Průběžně pokračují jednání a schůzky s odborníky, snažíme se zpracovat a utřídit dosud nasbírané informace a začínáme chystat „bydlecí“ Piratecon (na červen).

Další okruh, který nás hodně zaměstnává, se týká malých dětí: porodnice,  pěstouni – dočasní i dlouhodobí, dětská centra, dětské domovy… Nejobtížnější je měnit zaběhané postupy tak, aby reflektovaly aktuální poznatky o potřebách dětí a rodičů, když to mrzí lidi, kteří danou práci s nejlepším úsilím roky vykonávají.  Něco málo si můžete přečíst zde: Ohrožené maminky musí mít informace o přechodných pěstounech nebo tady: Náhradní rodinná a institucionální péče v praxi.

Dále ochrana ovzduší. Té jsem se věnovala už dřív na komunální úrovni. Teď mám možnost ptát se na příslušných místech z pozice své poslanecké funkce. Zeptala jsem se tedy ministra Brabce, kdo ponese odpovědnost za současný stav, kdy se za mnoho milionů tvoří nekvalitní plány a ovzduší se nezlepšuje (Piráti se ptají po odpovědnosti za drahé a nekonkrétní plány na zlepšování ovzduší). Uspokojivé odpovědi jsem se zatím nedočkala, pokračujeme tedy dál! ( Vystoupení k zákonu o ovzduší v PS PČR dne 10.4.2018).

Hodně mě mrzí, že ministerstvo smetlo ze stolu návrh e-neschopenky. Vláda přitom digitalizaci státní správy označuje za jednu ze svých priorit. Jak to tedy je myšleno, když první možný počin je zastaven, ačkoli se do jeho přípravy už investovala spousta času i peněz?

Obrátilo se na mě i několik „seniorských“ organizací. Ať už jde o zajištění důstojných podmínek pro lidi v nouzi, nebo o poněkud pozitivnější oblast podpory aktivního života našich spoluobčanů ve stáří, je tu hromada prostoru k poslaneckým aktivitám a návrhům.

Nezaháleli jsme ani na Desítce. V březnu začala přípravná fáze sestavování kandidátek do podzimních komunálních voleb. Pirátské primárky.

 

Přehled tiskových výstupů za březen: http://www.olgarichterova.cz/v-mediich/

 

Poslanecký report „číslo tři“ – leden 2018

Milí spoluobčané, milí příznivci Pirátů, co jsem dělala v lednu?

S kolegy poslanci z pirátského klubu jsme si na začátku našeho působení ve sněmovně rozdělili kompetence, víceméně podle našich odborností a podle toho, čím se kdo z nás už v minulosti zabýval. Z našeho zaměření vyplývá i naše zapojení do sněmovních výborů – v mém případě Výboru pro sociální politiku a Výboru zdravotního. A i v rámci této problematiky si práci dělíme – já se více zaměřuji na sociální témata, můj kolega ze zdravotního výboru, Petr Třešňák, se zase soustředí na zdravotnickou problematiku.

Proč to píšu? Chodí mi obrovské množství podnětů, návrhů, dotazů od Vás, občanů. Vaše důvěra mě velmi těší, ale pokud píšete o věcech, kterými se zabývají mí kolegové, obvykle Vás odkazuji na ně.  Oni zase totéž dělají s jinými podněty, které chodí jim.

A čím jsem se tedy v uplynulém období zabývala já?

9.1. náš poslanecký klub nominoval zástupce do Správní a Dozorčí rady VZP. Do správní rady to byli MUDr. Zdeněk Hřib a plk. doc. MUDr. Jiří Páral, Ph.D., MBA. Do dozorčí rady byl zvolen Marek Paris, M.A. Všichni nominovaní vzešli z řádného a otevřeného výběrového řízení na dané pozice. Jsme první politickou stranou, která vybírala kandidáty v otevřeném nominačním řízení! Všichni tři byli potom sněmovnou zvoleni 24.1.

10.1. jsme s Markem Parisem na základě podnětu whistleblowerů připravili podnět státnímu zástupci na prošetření způsobu vedení likvidace společnosti Holte Medical. Krizový manažer společnosti provozující nemocnici Na Homolce podle všeho pokračuje v neprůhledných nákupech a místo konsolidace společnosti ji dostává do dalších ztrát. Tím je dlouhodobě porušován zákon. K tématu jsem vystupovala i v ČT (zde, v čase 39´50).

17.1. měla sněmovna v plánu „dovolbu“ členů kolegia NKÚ. Ze zběžné rešerše vyplynulo, že dva odborní kandidáti navržení prezidentem NKÚ v minulosti opakovaně nebyli zvoleni, ač mohou předložit odbornou kvalifikaci a mnohaleté zkušenosti z oboru, včetně zkušeností z práce v mezinárodních institucích. Zato byl zvolen bývalý poslanec ODS a navržen další bývalý poslanec, tentokrát za ANO. Podrobnosti si můžete poslechnout v záznamu mého vystoupení, resp. lze přečíst i stenozáznam. Jako příklad důležitosti opravdu  nezávislého NKÚ může sloužit i aktuálně zveřejněný výsledek jeho poslední prováděné kontroly na Ministerstvu pro místní rozvoj.

20.1. jsem se zúčastnila dalšího PirateConu, tentokrát byly tématem „Komunální volby 2018“. Více o akci si můžete přečíst zde. Osobně mne zajímal především příspěvek mého kolegy Víta Šimrala k tematice dostupného bydlení. To je – včetně zákonu o sociálním, potažmo dostupném, bydlení, téma, kterému se intenzivně věnuju spolu s Ivanem Bartošem, předsedou Výboru pro veřejnou správu.

Tomuto tématu jsme se věnovali i na setkání s odborníky z vládních a neziskových organizací. Ti přijali naše pozvání k debatě na 26.1. Kromě Zákona o sociálním bydlení jsme mluvili o roli měst a obcí při plánování bytové výstavby, samozřejmě nešlo vynechat ani problematiku sociálních dávek, zejména příspěvku na bydlení. Další setkání plánujeme na 22.2. a jsem velmi ráda, že už máme potvrzenou účast dalších zajímavých lidí!

23.1. mne čekal „mediální křest ohněm“ – přijala jsem pozvání k natočení rozhovoru pro DVTV. Ema Smetana se mne ptala na všechno možné – od žen a rodičů v politice až po Čapák… Poslechnout si to (a zhodnotit, jak jsem obstála😊) můžete tady.

Mediálně jsem se stihla proslavit i „svým“ stupínkem, kterým mne správa sněmovny ten samý den překvapila, když jsem odpoledne šla přednést stanovisko Pirátů k drobné novele Zákoníku práce. Ta nakonec byla odložena, stupínek ale zůstal!

25.1. jsem na facebooku zveřejnila výzvu k situaci na úřadech práce. Zhruba od poloviny ledna se mi totiž začaly kupit stížnosti na jejich fungování a na nedostatky ve vyplácení dávek. Překvapilo mě, kolik z Vás neváhalo se ozvat – díky Vám za to! Velmi rychle jsme si tak udělali přehled o tom, že problém se netýká jen pár úřadů v našem okolí, ale jedná se o systémovou celoplošnou záležitost.

interpelaci jsem se tedy paní ministryně Němcové zeptala, jaké kroky k nápravě této situace ministerstvo podniká. Paní ministryně mne ujistila, že se problematikou zabývá, vyhodnocuje změny, které byly aplikovány od začátku roku a nabídla nám vedle pravidelného setkávání na Výboru pro sociální politiku spolu s kolegy i výhledovou schůzku, kde bychom mohli problém dále řešit.

V mezičase se mi nicméně podařilo předložit Výboru pro sociální politiku usnesení, ve kterém žádáme Generální ředitelství ÚP a Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR o neprodlené zmapování aktuálního stavu, tedy prověření způsobu a termínů vyplácení dávek a příspěvků, dále o revizi dostatečného personálního zajištění fungování úřadů práce a o přijetí nápravných opatření k odstranění zjištěných problémů. Usnesení mí kolegové podpořili téměř jednohlasně, za což jim patří dík!

 

Tolik tedy ty lépe viditelné aktivity. Z těch méně zřejmých bych zmínila samozřejmě účast na pravidelných schůzích sněmovny a obou výše zmiňovaných výborů, pondělní otevřenou  poslaneckou kancelář, kde se scházím s občany, řadu schůzek s odborníky a různými zájmovými organizacemi (jmenujme např. Lucii Trlifajovou, Martina Šimáčka, Emanuela Žďárského, společnosti Apodac, Ramus, Pro život,  a další) nebo účast při přípravě a průběhu výběrových řízení na doplnění podpory pirátské posádky. Pravidelně se každý týden také koná setkání předsednictva a poslaneckého klubu Pirátů. Tam schvalujeme společný postup v zásadních otázkách a námi nastolených kauzách.

Za poslední měsíc byl výčet opravdu bohatý:

–      Volby prezidenta. Pirátské stanovisko najdete zde, můj vlastní článek jsem publikovala na svém webu. Výsledek je pro mne signálem, že do naplnění pirátské ideje funkční informační a informované společnosti nám ještě kousek chybí a máme tedy co dělat!

–       Piráti se dále bijí za nutná protikorupční opatření. Třeba za zachování původního znění novelizace registru smluv.

–       Piráti požadovali vydání pánů Babiše a Faltýnka k soudnímu stíhání ještě před hlasováním o důvěře vládě.

–       Piráti nepodpořili jednobarevnou vládu Hnutí ANO.

–       Piráti navrhli usnesení, podle kterého by se měla řídit vláda na jednání Rady ministrů Evropské unie v oblasti azylové politiky. Piráti požadují, aby Česká republika zaujala aktivní přístup při jednání v EU, přišla s vlastním konstruktivním návrhem a prosadila tak alternativní řešení k systému povinných kvót.

–       Poslanec Pirátů Lukáš Černohorský byl zvolen předsedou sněmovní vyšetřovací komise k OKD.

–       Piráti vyhlásili prostřednictvím svého poslaneckého klubu otevřené výběrové řízení na pozici nominanta do Rady ČTK. Piráti, pro které je objektivita a nezávislost zpravodajství zásadní, chtějí tímto krokem zajistit výběr nejlepšího možného kandidáta.

–       Piráti podpořili schválení technické vládní novely, která o rok odsouvá sankce za nepoužívání eReceptů.

–       Poslanec Jakub Michálek na schůzce s paní ministryní Dostálovou navrhl, aby stavební zákon obsahoval mechanismus, který donutí developery přispívat na veřejnou vybavenost v místě výstavby.

–       Piráti nesouhlasí se zmírněním zákona o střetu zájmů.

–       Piráti požádali o svolání zasedání volebního výboru (tzv. mediálního) a to i s účastí generálního ředitele Českého rozhlasu Reného Zavorala. Měl by členům výboru vysvětlit svůj postup ohledně reportáže novináře Janka Kroupy o Agrofertu. Tato kauza může mít negativní vliv na vnímání veřejnoprávních médií veřejností

–       Referendum – Piráti navrhují dva typy referend.

 

A moje milovaná Desítka? I na tu došlo!

Ocituji zde svůj facebookový status ke svolání mimořádné schůze zastupitelstva:

Nejdřív jsem nevěřila vlastním očím: proč máme proboha jezdit na jeden bod programu zvaný „Příprava rozpočtu na rok 2018“? Pak jsem se dozvěděla, že koalice u nás na Praze 10 trpí jistými… obtížemi. A protože jsou hluboké, neschválila si koalice TOP09, SZ, ODS, HPLP10 a dalších ani program. Aspoň že můžeme využít zbytek odpoledne k práci. Ale stejně mi to hlava nebere. PS: podrobněji se komunální situaci věnuje stránka Piráti Praha 10.

Je smutné, že víc jak půl roku před volbami je práce radnice téměř paralyzována neschopností vládní koalice se nejen na něčem domluvit, ale vůbec se domluvit, že se domluvíme! Doufejme, že po volbách se toto nešťastné rozložení sil posune do funkčnější roviny!

Za sebe se zatím alespoň snažím spolupracovat s kolegy Piráty a s partnery z Vlasty. Absolvovala jsem například jednání s radní hlavního města, Petrou Kolínskou, o problematické výstavbě v lokalitě Proluka.

 

Přehled práce pirátských poslanců ve sněmovně najdete tady.  Schůzky  i další práci eviduju ve veřejném kalendáři.

Připravujeme Pirátský zpravodaj z Parlamentu a o Praze 10: chcete dostávat takovéto zprávy cca 1x měsíčně? Hlaste se k odběru přes formulář, nebo na  mail pohankovas- zavinac – psp.cz. Těším se na počtenou!

Pokud by Vás zajímaly další podrobnosti, připomínám otevřený kalendář: http://www.olgarichterova.cz/kalendar

Podrobnější pravidelné info o Pirátech naleznete na fóru, v sekci Poslanci:
https://forum.pirati.cz/poslanci-f884/ – hlavně ale doporučuji registraci k odběru newsletteru o celé straně na www.pirati.cz.

Zápisy lobbistických kontaktů naleznete zde:
https://forum.pirati.cz/vstupy-a-vystupy-f570/evidence-lobbistickych-kontaktu-t13315-790.html#p521656

Do nového roku s novým vedením! Pirátská první místopředsedkyně je drobná maminka :-)

Od pátku 5.1. do neděle 7.1. 2018 v Brně Piráti  rokovali na Celostátním fóru Pirátské strany, přenášeném samozřejmě i online – zde je kompletní záznam. S drobným zpožděním přinášíme report a pár fotek – dole.

V sobotu jednoznačně obhájil svůj post předseda strany Ivan Bartoš s projevem, který kladl důraz na větší zapojení členů strany, jejích příznivců a podporovatelů, ale i odborné a širší veřejnosti do legislativních procesů Byl zvolen  276 hlasy z 293 hlasujících členů, což představuje cca 60 % členů strany jako takové. Ivanovo krédo zní: „Naše práce je naše největší reklama. Cílem je změna. Politika je pouhý prostředek.“ 

Odpoledne pak byli po obsáhlém „grilování“ zvoleni místopředsedové strany, resp. první místopředsedkyně a tři místopředsedové. Se ziskem 198 hlasů se 1. místopředsedkyní stala Olga Richterová. Druhým místopředsedou, který obdržel 162 hlasů, se stal brněnský lídr a poslanec Radek Holomčík. Třetím místopředsedou se stal se 152 hlasy šéf poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek. Čtvrtým místopředsedou byl opětovně zvolen se 136 hlasy garant zahraniční politiky strany a poslanec Mikuláš Peksa.

Priority nového předsednictva jsou následovné:

Olga Richterová – rodinná politika, sociální služby, vzdělávání a posun Pirátské strany směrem k uživatelsky vstřícnějším technologiím (tzv. upgrade): „Slíbili jsme, že budeme hlídacími psy a usilujeme o to, abychom tomuto slovu dostáli.“

Radek Holomčík – místopředseda pro venkov: „Strany, které měly historicky sídlo na venkově, tak selhaly. A my si musíme venkov upirátit,“ prohlásil Holomčík.

Jakub Michálek – průhlednost a otevřenost Pirátů, web a plnění programových cílů: „Musíme být pozitivní alternativou vůči Babišovi. Proti dezinformaci chceme čelit transparencí.“

Mikuláš Peksa – evropská politika:  „Chci, aby Piráti měli vliv na tvorbu společného evropského digitálního trhu.“

Fakt, že předsednictvo sestává výhradně z poslanců poslanecké sněmovny, představuje jisté potvrzení, resp. souhlas s politikou, kterou reprezentanti strany ve Sněmovně prosazují. Současně je o to důležitější např. stranický strategický tým pro upgrade, kde jsou členové z regionů a neposlanci.

Pro odlehčení – páteční cesta vlakem do Brna:

Focení nového předsednictva si pak žádalo trochu kreativity při hledání stupínku – podobně jako později ve Sněmovně 🙂 :

A úplně na závěr – člověka potěší slova příznivce Pirátů Adama Ruta, zveřejněná na jeho facebooku:

„Celé fórum se neslo ve velmi neformálním duchu, nikdo neřešil, kdo je poslanec, kdo řadový člen a kdo „jen“ příznivec. … A přestože toho bylo k probrání skutečně hodně, nic se nevleklo, protože všichni dodržovali bez potíží časové limity k prezentacím i diskuzi. … Radost jsem měl z volby místopředsedů, kdy byli vybráni lidé, kteří jsou pro mě zárukou proevropského liberálního směřování. První místopředsedkyní je velmi vzdělaná mladá překladatelka s rozsáhlou zahraniční zkušeností.
Bál jsem se, že mám příliš veliká očekávání, ale odjel jsem dnes s tím, že se naplnila. Tak ať ten dobrý kurz dlouho vydrží!:-)“