Poslanecký report „číslo dvě“

Milí voliči, milí příznivci Pirátů, milí přátelé, především (ale nejenom!) z Prahy 10!

Přelom roku byl událostmi a novinkami přímo nabitý.

Věřím, že to hlavní bedlivě sledujete v novinách, v televizi a na sociálních sítích (schvalování rozpočtu, ustavení komise k OKD, žádost o zveřejnění zprávy OLAF, snahu zachovat jmenovité hlasování vlády). Já bych Váš přehled ráda doplnila o ty body, které se týkají přímo mojí práce.

·         Hned v prvním prosincovém týdnu nás v poslanecké sněmovně čekalo zahájení jednání o schválení státního rozpočtu ČR. Ten byl nakonec schválen 19.12. se změnou, o kterou mi jako místopředsedkyni Výboru pro sociální politiku hodně šlo – 3,3 plusové miliardy putují do oblasti sociálních služeb. Návrhy Pirátů na přesuny peněz z jiných oblastí bohužel neprošly. (Prezidentská kancelář tak bude moci dál trvat na bezpečnostních nesmyslech na Hradě namísto aby ty peníze šly třeba na… prevenci alkoholismu :-).)

·         Během prosince proběhla dvě zasedání výboru zdravotního, třikrát zasedal výbor pro sociální politiku. Vše se zatím ustavuje, navoluje, odbržďuje. Ale buďme trpěliví, snad se to časem zlepší! To bude určitě záležet i na mé vlastní přípravě:

·         Pokračuji v budování svých expertních týmů – jak k problematice zdravotní, tak k té sociální. V prosinci jsme pracovali například na přípravě návrhu vzniku samosprávných zdravotních pojišťoven, na koncepci dostupného bydlení nebo na návrhu, který by řešil fungování porodních domů. Chcete se zapojit? Domluvte si se mnou schůzku!

·         8. prosinec jsem strávila celý den na pravidelném jednání Zastupitelstva MČ Prahy 10. Zápis z jednání naleznete zde. Musím konstatovat, že akceschopnost zastupitelstva měsíc co měsíc klesá. Netrpělivě vyhlížíme volby s nadějí na lepší a zodpovědnější zastoupení občanů na Desítkové radnici!

·         9. prosince jsem si nenechala ujít pirátskou konferenci PirateCon „Práce a sociální věci“. Více o setkání si můžete přečíst v samostatném článku zde.

·         Ani tento měsíc nechyběla řada školení – krom legislativního a mediálního to tentokrát bylo zásadní školení pana Skuhrovce k rozpočtu a dále několik IT školení. Chceme svou práci odvádět co nejkvalifikovaněji!

·         13. prosince jsme se sešli s Desítkovými Piráty. Řešilo se zejména citlivé téma komunálních voleb v roce 2018. Následovala řada jednání s našimi partnery z Vlasty, s Piráty a zase s Vlastou…. A jak už zajisté víte, všechny tyto rozhovory vyústily v oznámení vzniku samostatného klubu Pirátů v zastupitelstvu Prahy 10. Do komunálních voleb tedy jdeme samostatně, nicméně vzájemné spolupráce před ani po volbách se v žádném případě nezříkáme, ba právě naopak! Věříme, že takto budeme do budoucna schopni lépe hájit a prosazovat programy obou klubů.

·         Program práce Desítkových Pirátů pro rok 2018 jsme potom nahodili na velmi dělném a rodinně-příjemném výjezdním zasedání Pirátů ve Starých Splavech během Silvestrovských svátků. Budeme na něm dál pracovat celé jaro.

·         K 1. 1. 2018 jsem otevřela svou poslaneckou kancelář na Desítce. Najdete mne každé pondělí od 16 do 18 hodin na adrese Francouzská 108.   Podrobnosti viz www.olgarichterova.cz/kalendar.

·         O víkendu 5.-7. 1. proběhlo Celostátní fórum České pirátské strany. Volili jsme nové vedení. Post předsedy obhájil (nepřekvapivě) Ivan Bartoš, 1. místopředsedkyní jsem se (pro mne trochu překvapivě) stala já, dalšími místopředsedy byli zvoleni Radek Holomčík, Jakub Michálek a Mikuláš Peksa. Vážím si důvěry, kterou jsem od Pirátů dostala! Jsem ráda, že během sjezdu byl vedle rozhovorů s médii a pirátských setkání čas i na setkání s brněnským radním panem Freundem, který je průkopníkem v sociálním bydlení a mluvili jsme i o příspěvcích ve hmotné nouzi.   

     

Přehled práce pirátských poslanců ve sněmovně najdete tady.  Schůzky  i veškerou další práci eviduju ve veřejném kalendáři.

Připravujeme Pirátský zpravodaj z Parlamentu a o Praze 10: chcete dostávat takovéto zprávy cca 1x měsíčně? Hlaste se k odběru přes formulář, nebo na  mail richterovao[zavin]psp.cz. Těším se na počtenou!

Pokud by Vás zajímaly další podrobnosti, připomínám otevřený kalendář: http://www.olgarichterova.cz/kalendar

Podrobnější pravidelné info o Pirátech naleznete na fóru, v sekci Poslanci:
https://forum.pirati.cz/poslanci-f884/ – hlavně ale doporučuji registraci k odběru newsletteru o celé straně na www.pirati.cz.

Zápisy lobbistických kontaktů naleznete zde:
https://forum.pirati.cz/vstupy-a-vystupy-f570/evidence-lobbistickych-kontaktu-t13315-790.html#p521656

 

PirateCon „Práce a sociální věci“

9. prosince 2017 proběhla další z už tradičních neformálních pirátských konferencí (PirateCon), zaměřená na „moji“ sociální oblast. Program byl nabitý – od práv dětí, postavení ohrožených rodin ve společnosti a současný stav ústavní péče v ČR, až po sociální bydlení, migraci či problémy seniorů.

V jednotlivých blocích promluvilo asi dvacet lidí, odborníků z vysokých škol, odborných a neziskových organizací (namátkou zástupkyně OSPODu, paní ředitelka Dětského domova, sociální pracovník z diagnostického ústavu, Dobrý start, Asociace náhradních rodin, VŠFS, Sdružení pro integraci a migraci, Platforma pro sociální bydlení a další – viz „reportáž“ na Facebooku).

Pro mou práci ve sněmovně jsem jako nejpodstatnější vydestilovala dvě témata – sociální postavení ohrožených rodin a dětí a sociální bydlení.

Umísťování dětí do ústavů, nedostatek pěstounských rodin, počet dětí čekajících na náhradní rodinnou péči (1100 dětí do 5 let věku) je tématem číslo jedna. Na jedné straně rodiny čekající bezvýsledně roky na adopci, případně pěstouni absolvující nekonečná školení, na straně druhé děti, které biologičtí rodiče, kteří se o ně nikdy nestarali, odmítají uvolnit k osvojení, nebo děti různě postižené, které „nikdo nechce“. Tyto se často ocitají v institucionální pasti, bez šance na plnohodnotné a přirozené, tedy rodinné prostředí. Navíc ústavní služby stojí 35-65000 na dítě měsíčně, naopak preventivní péče o ohrožené děti vyjde na jednoho na cca 2-4000,- na měsíc.  (Velký prostor tedy je pro podporu terénních služeb a sociálních pracovníků.)

Úřady také stále nereflektují poukazy odborníků na nutnost práce s dětmi opouštějícími dětské domovy po dosažení věku 18 let. Návrh z Plzeňského kraje na potřebná opatření přitom leží na MPSV.

Je zjevné, že systém potřebuje řadu úprav, nikoli však překotných a nesourodých, ale opravdu systémových, takových, které propojí jednotlivé oblasti péče a instituce, které je zajišťují.

Sociální a dostupné bydlení

Velmi mne zaujala slova Štěpána Ripky z Platformy pro sociální bydlení. „I lidé s velmi komplexními potřebami si ve více než 80% případů bydlení udrží.“ Česko chce do r. 2020 funkční nulu bezdomovectví rodin. Nyní je cca 6000 rodin s dětmi v ubytovnách a na azylových domech. Právě dostupné sociální bydlení by pomohlo stabilizovat situaci rodin, které se díky nejistotě a neexistujícímu pevnému zázemí potom ocitají v hlubších a závažnějších existenčních problémech. (Provázanost na náklady na institucionální péči zmíněnou výše je zjevná…)

Dobrá zpráva je, že pirátskému návrhu, jak podpořit dostupné a sociální bydlení na úrovni spolupráce pražského magistrátu se soukromými investory, se rozhodl věnovat Tibor Vansa. Těším se na spolupráci (podle výsledku voleb na pražský magistrát v říjnu 2018 🙂 )!

Platformu konference jsme pak s kolegou poslancem Lukášem Kolaříkem využili k ustavení základů týmu, který bude mít na starost problematiku MPSV. Složení skupiny je otevřené, máte-li k problematice co říci, hlaste se nám! (ve formuláři vyplňte kolonku Další – oblast zájmu).

Pokračování chceme svolat v únoru, nyní probíráme jednotlivá témata na individuálních schůzkách – viz kalendář.

Prezentace z akce jsou k dispozici zde: Piratecon – prezentace