Poslanecký report „číslo dvě“

Milí voliči, milí příznivci Pirátů, milí přátelé, především (ale nejenom!) z Prahy 10!

Přelom roku byl událostmi a novinkami přímo nabitý.

Věřím, že to hlavní bedlivě sledujete v novinách, v televizi a na sociálních sítích (schvalování rozpočtu, ustavení komise k OKD, žádost o zveřejnění zprávy OLAF, snahu zachovat jmenovité hlasování vlády). Já bych Váš přehled ráda doplnila o ty body, které se týkají přímo mojí práce.

·         Hned v prvním prosincovém týdnu nás v poslanecké sněmovně čekalo zahájení jednání o schválení státního rozpočtu ČR. Ten byl nakonec schválen 19.12. se změnou, o kterou mi jako místopředsedkyni Výboru pro sociální politiku hodně šlo – 3,3 plusové miliardy putují do oblasti sociálních služeb. Návrhy Pirátů na přesuny peněz z jiných oblastí bohužel neprošly. (Prezidentská kancelář tak bude moci dál trvat na bezpečnostních nesmyslech na Hradě namísto aby ty peníze šly třeba na… prevenci alkoholismu :-).)

·         Během prosince proběhla dvě zasedání výboru zdravotního, třikrát zasedal výbor pro sociální politiku. Vše se zatím ustavuje, navoluje, odbržďuje. Ale buďme trpěliví, snad se to časem zlepší! To bude určitě záležet i na mé vlastní přípravě:

·         Pokračuji v budování svých expertních týmů – jak k problematice zdravotní, tak k té sociální. V prosinci jsme pracovali například na přípravě návrhu vzniku samosprávných zdravotních pojišťoven, na koncepci dostupného bydlení nebo na návrhu, který by řešil fungování porodních domů. Chcete se zapojit? Domluvte si se mnou schůzku!

·         8. prosinec jsem strávila celý den na pravidelném jednání Zastupitelstva MČ Prahy 10. Zápis z jednání naleznete zde. Musím konstatovat, že akceschopnost zastupitelstva měsíc co měsíc klesá. Netrpělivě vyhlížíme volby s nadějí na lepší a zodpovědnější zastoupení občanů na Desítkové radnici!

·         9. prosince jsem si nenechala ujít pirátskou konferenci PirateCon „Práce a sociální věci“. Více o setkání si můžete přečíst v samostatném článku zde.

·         Ani tento měsíc nechyběla řada školení – krom legislativního a mediálního to tentokrát bylo zásadní školení pana Skuhrovce k rozpočtu a dále několik IT školení. Chceme svou práci odvádět co nejkvalifikovaněji!

·         13. prosince jsme se sešli s Desítkovými Piráty. Řešilo se zejména citlivé téma komunálních voleb v roce 2018. Následovala řada jednání s našimi partnery z Vlasty, s Piráty a zase s Vlastou…. A jak už zajisté víte, všechny tyto rozhovory vyústily v oznámení vzniku samostatného klubu Pirátů v zastupitelstvu Prahy 10. Do komunálních voleb tedy jdeme samostatně, nicméně vzájemné spolupráce před ani po volbách se v žádném případě nezříkáme, ba právě naopak! Věříme, že takto budeme do budoucna schopni lépe hájit a prosazovat programy obou klubů.

·         Program práce Desítkových Pirátů pro rok 2018 jsme potom nahodili na velmi dělném a rodinně-příjemném výjezdním zasedání Pirátů ve Starých Splavech během Silvestrovských svátků. Budeme na něm dál pracovat celé jaro.

·         K 1. 1. 2018 jsem otevřela svou poslaneckou kancelář na Desítce. Najdete mne každé pondělí od 16 do 18 hodin na adrese Francouzská 108.   Podrobnosti viz www.olgarichterova.cz/kalendar.

·         O víkendu 5.-7. 1. proběhlo Celostátní fórum České pirátské strany. Volili jsme nové vedení. Post předsedy obhájil (nepřekvapivě) Ivan Bartoš, 1. místopředsedkyní jsem se (pro mne trochu překvapivě) stala já, dalšími místopředsedy byli zvoleni Radek Holomčík, Jakub Michálek a Mikuláš Peksa. Vážím si důvěry, kterou jsem od Pirátů dostala! Jsem ráda, že během sjezdu byl vedle rozhovorů s médii a pirátských setkání čas i na setkání s brněnským radním panem Freundem, který je průkopníkem v sociálním bydlení a mluvili jsme i o příspěvcích ve hmotné nouzi.   

     

Přehled práce pirátských poslanců ve sněmovně najdete tady.  Schůzky  i veškerou další práci eviduju ve veřejném kalendáři.

Připravujeme Pirátský zpravodaj z Parlamentu a o Praze 10: chcete dostávat takovéto zprávy cca 1x měsíčně? Hlaste se k odběru přes formulář, nebo na  mail richterovao[zavin]psp.cz. Těším se na počtenou!

Pokud by Vás zajímaly další podrobnosti, připomínám otevřený kalendář: http://www.olgarichterova.cz/kalendar

Podrobnější pravidelné info o Pirátech naleznete na fóru, v sekci Poslanci:
https://forum.pirati.cz/poslanci-f884/ – hlavně ale doporučuji registraci k odběru newsletteru o celé straně na www.pirati.cz.

Zápisy lobbistických kontaktů naleznete zde:
https://forum.pirati.cz/vstupy-a-vystupy-f570/evidence-lobbistickych-kontaktu-t13315-790.html#p521656

 

PirateCon „Práce a sociální věci“

9. prosince 2017 proběhla další z už tradičních neformálních pirátských konferencí (PirateCon), zaměřená na „moji“ sociální oblast. Program byl nabitý – od práv dětí, postavení ohrožených rodin ve společnosti a současný stav ústavní péče v ČR, až po sociální bydlení, migraci či problémy seniorů.

V jednotlivých blocích promluvilo asi dvacet lidí, odborníků z vysokých škol, odborných a neziskových organizací (namátkou zástupkyně OSPODu, paní ředitelka Dětského domova, sociální pracovník z diagnostického ústavu, Dobrý start, Asociace náhradních rodin, VŠFS, Sdružení pro integraci a migraci, Platforma pro sociální bydlení a další – viz „reportáž“ na Facebooku).

Pro mou práci ve sněmovně jsem jako nejpodstatnější vydestilovala dvě témata – sociální postavení ohrožených rodin a dětí a sociální bydlení.

Umísťování dětí do ústavů, nedostatek pěstounských rodin, počet dětí čekajících na náhradní rodinnou péči (1100 dětí do 5 let věku) je tématem číslo jedna. Na jedné straně rodiny čekající bezvýsledně roky na adopci, případně pěstouni absolvující nekonečná školení, na straně druhé děti, které biologičtí rodiče, kteří se o ně nikdy nestarali, odmítají uvolnit k osvojení, nebo děti různě postižené, které „nikdo nechce“. Tyto se často ocitají v institucionální pasti, bez šance na plnohodnotné a přirozené, tedy rodinné prostředí. Navíc ústavní služby stojí 35-65000 na dítě měsíčně, naopak preventivní péče o ohrožené děti vyjde na jednoho na cca 2-4000,- na měsíc.  (Velký prostor tedy je pro podporu terénních služeb a sociálních pracovníků.)

Úřady také stále nereflektují poukazy odborníků na nutnost práce s dětmi opouštějícími dětské domovy po dosažení věku 18 let. Návrh z Plzeňského kraje na potřebná opatření přitom leží na MPSV.

Je zjevné, že systém potřebuje řadu úprav, nikoli však překotných a nesourodých, ale opravdu systémových, takových, které propojí jednotlivé oblasti péče a instituce, které je zajišťují.

Sociální a dostupné bydlení

Velmi mne zaujala slova Štěpána Ripky z Platformy pro sociální bydlení. „I lidé s velmi komplexními potřebami si ve více než 80% případů bydlení udrží.“ Česko chce do r. 2020 funkční nulu bezdomovectví rodin. Nyní je cca 6000 rodin s dětmi v ubytovnách a na azylových domech. Právě dostupné sociální bydlení by pomohlo stabilizovat situaci rodin, které se díky nejistotě a neexistujícímu pevnému zázemí potom ocitají v hlubších a závažnějších existenčních problémech. (Provázanost na náklady na institucionální péči zmíněnou výše je zjevná…)

Dobrá zpráva je, že pirátskému návrhu, jak podpořit dostupné a sociální bydlení na úrovni spolupráce pražského magistrátu se soukromými investory, se rozhodl věnovat Tibor Vansa. Těším se na spolupráci (podle výsledku voleb na pražský magistrát v říjnu 2018 🙂 )!

Platformu konference jsme pak s kolegou poslancem Lukášem Kolaříkem využili k ustavení základů týmu, který bude mít na starost problematiku MPSV. Složení skupiny je otevřené, máte-li k problematice co říci, hlaste se nám! (ve formuláři vyplňte kolonku Další – oblast zájmu).

Pokračování chceme svolat v únoru, nyní probíráme jednotlivá témata na individuálních schůzkách – viz kalendář.

Prezentace z akce jsou k dispozici zde: Piratecon – prezentace

 

V zastupitelstvu Prahy 10 ustaven nový klub

Společné komuniké koalice VLASTA a České pirátské strany

Renata Chmelová, senátorka Parlamentu ČR a předsedkyně zastupitelského klubu koalice VLASTA (občané Prahy 10, KDU-ČSL a LES), 3. ledna 2018 sdělila písemně starostovi MČ Praha 10 Vladimíru Novákovi, že zastupitelka Olga Richterová k 31. 12. 2017 vystoupila ze zastupitelského klubu koalice VLASTA.

Olga Richterová, poslankyně Parlamentu ČR a zastupitelka Prahy 10 za Českou pirátskou stranu, 3. ledna 2018 oznámila písemně starostovi MČ Praha 10 Vladimíru Novákovi, že spolu se zastupitelkou Janou Komrskovou ustavily k 1. lednu 2018 klub Pirátů v Zastupitelstvu MČ Praha 10. Předsedkyní zastupitelského klubu je Jana Komrsková.

Koalice VLASTA a Česká pirátská strana budou i nadále v roce 2018 těsně spolupracovat na dobré správě městské části Praha 10. Dosavadní práce zastupitelů VLASTY a Pirátů přinesla občanům Prahy 10 například posun v řešení kauzy Horský hotel nebo zrušení předražené wi-fi. Díky společnému úsilí nebyla vypsána 150milionová zakázka na ICT na Úřadě MČ Praha 10, prosadilo se lepší financování spolků. Důraz na průhledné hospodaření Prahy 10, otevřenou radnici a podpora občanské společnosti jsou prioritou obou stran i nadále.

zastupitelé a zastupitelky koalice Vlasta a Pirátů, 18. 12. 2017

Na co se těším v roce 2018

Těším se, že rozjedeme diskuzi o reformě zdravotních pojišťoven – vizi samosprávných zdravotních pojišťoven představíme už v lednu a únoru.

Těším se, že začnou vznikat porodní domy a centra, v souladu s doporučeními Světové zdravotnické organizace.

Těším se, že pomůžeme k systémovému ukotvení hospiců a terénních hospiců – v paletě péče se těším na možnost volby zůstat doma. A těším se, že se to bude týkat i kojenců narozených do nepříznivých podmínek.

Těším se na větší podporu dlouhodobých pěstounů a rodin v potížích – mj. pomocí dostupného a sociálního bydlení.

Pokud byste se na některém z těchto témat chtěli podílet, určitě mi napište.

Těším se i z toho, že nás je hodně. Víc, než si myslíme :-).

Programové stanovisko Pirátů k problematice porodnictví

Tento text byl původně publikován 10.9.2017 na Pirátských listech.

Jsme různí lidé. U Pirátů respektujeme svobodu volby. Bezpečný porod má mnoho podob. Zejména chceme prakticky umožnit přítomnost porodních asistentek u porodu.

Zasadíme se o to, aby v ČR přestaly být v předporodní i porodní péči běžně používány mnohé praktiky odporující doporučením dobré praxe stanoveným Světovou zdravotnickou organizací (WHO), zejm. se jedná o Kristellerovu expresi, rutinní epiziotomii a časté vyvolávání porodu, ale i o překonané doporučení kojit novorozence po třech hodinách či o praktiky vedoucí k separaci novorozence a matky.

Aktivně podpoříme dialog všech významných aktérů potřebných k proměně českého porodnictví (především se jedná o rodičky, porodní asistentky, lékaře-porodníky, lékaře-neonatology, laktační poradkyně a zdravotní sestry na oddělení šestinedělí). Během těhotenství a porodu dnes ženy v ČR podstupují mnoho vyšetření a zákroků, které jsou prováděny rutinně, a ne na základě reálné aktuální individální potřeby. Vedle špičkové péče o nemocné či nedonošené novorozence jsme proto bohužel i špičkou v počtu rutinních, zbytných a ve výsledku nebezpečných zásahů. Dobrý porod se vyznačuje minimálním počtem intervencí.

Britská studie (NICE, 2014) vyhodnotila, že pro zdravé rodičky s těhotenstvím bez komplikací (cca 45 % všech porodů) snižuje porod vedený porodní asistentkou riziko (zejména chirurgických) intervencí. Intervence při porodech přitom narůstají celosvětově i v ČR a nejsou bez rizika, pro matku i dítě. Podíl císařského řezu za posledních 20 let v ČR narostl až na 27 % ze všech porodů. Průběh porodu zásadně ovlivňuje psychická i fyzická pohoda rodičky. Pro některé ženy může znamenat bezpečný porod i možnost si po obeznámení s riziky informovaně zvolit i císařský řez. Pro jinou skupinu žen znamená např. možnost mít na porod dostatek času a intimity. Nástrojem pro dosažení tohoto cíle mohou být u zdravých žen a bezproblémových těhotenství jak porody na “porodních sálech vedených porodními asistentkami” (známé např. z Německa), tak např. porody v porodních centrech či porodních domech. Bezpečný porod je individuální záležitost a rozhodnutí, zda větší bezpečí přinese porod vedený lékařem, nebo porodní asistentkou, má být proto v rukou rodičky.

Porodní asistentky jsou součástí přístupu respektujícího individuální odlišnosti. V ČR ale jejich péče v praxi není reálně dostupná. Nejsou totiž jasná pravidla jejich registrace na úrovni krajů a ty se je zdráhají registrovat. Následně není vůle dát jim smlouvy na poskytování zdravotních služeb ze strany zdravotních pojišťoven. Chceme proto jasná pravidla pro registraci porodních asistentek a takový systém samosprávných pojišťoven, který umožní vyjít vstříc individuální poptávce a hradit péči poskytovanou kvalifikovanými porodní asistentkami.

Pro dobré fungování takového systému je v ČR třeba změnit nezbytné náležitosti práce porodních asistentek vyjmenované ve vyhlášce „o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče“ a zahrnující zdroj medicinálního kyslíku, kardiotokograf nebo pulzní oxymetr. Popisuje je i podnět Pracovní skupiny k porodnictví k samostatným porodním domům přijatý 28.6.2017 Radou vlády pro rovné příležitosti žen a mužů. Pak by tak jako v Německu či Velké Británii byla možná kontinuální péče jedné porodní asistentky před, během a po porodu.

Piráti dále navrhují umožnit vznik samosprávných pojišťoven. Díky tomuto opatření budou mít ženy skutečně na výběr. Skrze svou volbu péče pak posílí roli porodních asistentek ve vedení porodů. Důležité je, že to nebude mít dopad na ty, kteří o takovou možnost nestojí. Proplácení péče porodních asistentek v širším rozsahu například nabídne pouze jedna pojišťovna, a pojištěnci pojišťoven ostatních tak touto možností nebudou vůbec nijak ovlivněni.

Shrnutí Pirátského řešení

 1. Piráti chtějí reformu systému zdravotních pojišťoven, která umožní větší rozmanitost péče.
 2. Poptávka povede k nabídce předporodní a porodní péče vedené porodními asistentkami (a hrazené z pojištění).
 3. Změna vyhlášky umožní kontinuální péči poskytovanou porodními asistentkami (dnes hrozí milionová pokuta).
 4. Ženy pak budou mít skutečnou možnost informované volby podle svého zdravotního stavu a průběhu těhotenství.

————
Tým, který sestavil stanovisko za Piráty a tématu se věnuje:
PhDr. Olga Richterová, Ph.D., olga.richterova@pirati.cz (svoboda volby v otázkách souvisejících s rodičovstvím, členka Republikového výboru a zastupitelka MČ Praha 10 )
MUDr. Zdeněk Hřib, zdenek.hrib@pirati.cz (garant programového bodu Zdravotnictví, autor návrhu komplexní reformy systému zdravotních pojišťoven, dále viz http://www.piratskelisty.cz/clanek-1718-zdravotnictvi-bez-reformy-pojistoven-je-lod-s-deravymi-plachtami)

Odborné konzultace: APODAC – „Asociace pro porodní domy a centra, z.s.“
———-
Zdroje:
WHO (2015): Pregnancy, childbirth, postpartum and newborn care. A guide for essential practice (3rd edition). ISBN: 978 92 4 1549356 http://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/imca-essential-practice-guide/en/

NICE (2014, aktualizováno 2017): Intrapartum care for healthy women and babies.
https://www.nice.org.uk/guidance/cg190

ÚZIS (2014-2015): Rodička a novorozenec
http://www.uzis.cz/category/tematicke-rady/zdravotnicka-statistika/novorozenci

Podnět Pracovní skupiny k porodnictví k samostatným porodním domům přijatý Radou vlády ČR pro rovné příležitosti žen a mužů, přijatý 28.6.2017

HN (2017): Epidemie císařských řezů. 31.5.2017
https://ekonom.ihned.cz/c1-65750130-epidemie-cisarskych-rezu

 

Původně publikováno na serveru Pirátské listy.

První poslanecký report

Milí voliči, milí příznivci Pirátů, milí přátelé, především (ale nejenom!) z Prahy 10!

Od voleb uběhl téměř měsíc a půl. První poslanecký report je proto o něco delší. Ovšem svěží!

 • V říjnu, v den voleb, vznikl obsáhlý rozhovor – “Nemáme se bát do politiky jít”. Aniž by kdokoli tušil, jak to dopadne.
 • 21. 10. jsme s řadou z vás slavili – video zachycuje rozvernou atmosféru.
 • Následovala spousta zařizování, přičemž  s Melicharem jezdíme do práce tramvají, ale to už víte z videa na Seznamu. Média také objevila ještě jedno téma: do Sněmovny se dostali sourozenci!
 • Už 11.11. proběhl teambuilding našeho poslaneckého klubu. V týdnu od 13. do 17.11. jsme absolvovali řadu školení – ústavní právníci z Parlamentního institutu nás zasvěcovali do tajů legislativních procesů a sněmovních procedur.  Fotky z tmelení týmu.
 • 20.11.: poslanecký slib a první zasedání PS ČR. Předsedou PS jsme v průběhu dalších bouřlivých dní zvolili Radka Vondráčka. Mé stanovisko k jeho volbě najdete na mém profilu na FacebookuJsme věcní a nechceme nikoho zbytečně zahánět do kouta.
 • Potom následovala série zasedání sněmovny, poslaneckých klubů a jednotlivých výborů, v mém případě Výboru pro sociální politiku a Výboru pro zdravotnictví. Zatím máme za sebou ustavující schůze, jednání nyní pokračují každý týden.
 • Krom oficiálních jednání mě zatím čekalo kolem dvaceti dalších „poslaneckých“ schůzek, část už zaměřených na odbornou sociální a zdravotnickou problematiku, část strategicko-organizačních. S těmi jsme koneckonců začali ihned po volbách. Bylo třeba průběžně řešit pirátskou strategii, připravit podklady k jednotlivým jednáním, vyhotovit a ověřovat zápisy z proběhlých zasedání, zařídit kancelář ve sněmovně, najít a pronajmout kancelář na desítce (najdete mne na Francouzské 108, pravidelné otvírací hodiny budou od ledna!), stanovit si priority práce ve sněmovně, najít dočasné asistenty, začít hledat stálé asistenty, chůvu, a k tomu milion banalit typu přenastavení e-mailu, rozvržení každodenní agendy, způsob ukládání dokumentů apod. Vše relevantní, co v rámci svého veřejného působení dělám, eviduju v systému Redmine.
 • Spousta práce je třeba udělat i na úrovni strany – na konci října proběhlo zasedání republikového výboru České pirátské strany. Už nejsme underground: voliči nás poslali do první ligy. A my musíme leccos ve fungování strany “upgradovat”. Ale neztratit otevřenost a autentičnost, která z nás dělá Piráty!
 • V rámci desítkových aktivit se konaly dvě schůze zdejší pirátské buňky. Vedeme jednání o další spolupráci s Vlastou. Proběhlo několik pracovních setkání s naší senátorkou Renatou Chmelovou.

PS: Na osobní dojmy se ptal i Blesk – a publikovalo je AHA: Co zarazilo mé nováčkovské oči? „Překvapil mě bufet s plastovým nádobím – značný kontrast k těm křišťálovým lustrům a zlatu všude okolo. Celkově je znát, jak těžké je přizpůsobovat staré budovy – třeba všudypřítomné schody ztěžují pohyb těm, kteří hůř chodí.“

PPS: Chystáme Pirátský zpravodaj z Parlamentu a o Praze 10: chcete dostávat takovéto zprávy cca 1x měsíčně? Hlaste se k odběru přes formulář, nebo na mail richterovao[zavin]psp.cz. Těším se na počtenou!

Pokud by Vás zajímaly další podrobnosti, připomínám otevřený kalendář: http://www.olgarichterova.cz/kalendar

Podrobnější pravidelné info o Pirátech naleznete na fóru, v sekci Poslanci:
https://forum.pirati.cz/poslanci-f884/ – hlavně ale doporučuji registraci k odběru newsletteru na www.pirati.cz.

Zápisy lobbistických kontaktů naleznete zde:
https://forum.pirati.cz/vstupy-a-vystupy-f570/evidence-lobbistickych-kontaktu-t13315-790.html#p521656