Dýcháme zplodiny, navzdory milionům za Plány zlepšování kvality ovzduší

Chci, aby každý z nás dýchal o něco čistší vzduch

Chci, abychom dýchali čistší vzduch. Pomoci měl “Plán zlepšování kvality ovzduší aglomerace Praha”.  Ministerstvo životního prostředí tímto dokumentem chtělo přispět ke kvalitnějšímu ovzduší v hlavním městě. Jenže text opatření byl vágní, nevedl ke konkrétním krokům, a navíc nestačí. Proto jsem v r. 2016 spolu s dalšími Ministerstvo, které nákladné Plány zadalo k vypracování, zažalovala.

Jaká místa jsou v Praze co se vzduchu týče opravdu špatná, i když třeba čichatelně nesmrdí? Vizte imisní mapu.

Jak rozhodly soudy?

Prvoinstanční soud nejprve věc zamítnul. Druhá instance dala za pravdu žalobě primárně vypracované organizací FrankBold, která zastupovala i mne jako obyvatelku jedné z nejšpinavějších částí Prahy. Nový plán musí být konkrétnější, a Praze musí doopravdy pomoci. Kdo se chcete seznámit s průběhem procesu podrobněji, čtěte zde.

Piráti se ovzduší věnují systematicky: ve spolupráci s dalšími poslanci naše předsedkyně Výboru pro životní prostředí Dana Balcarová podala pozměňovací návrhy ve věci lokálních topenišť (aby starostové mohli místně zakázat spalování nekvalitního hnědého uhlí, podobný zákon funguje leckde u našich sousedů) a ve věci výjimek pro uhelné elektrárny (aby musely dodržet limity znečištění do r. 2021 a výjimky nebyly prodlouženy – uhelné elektrárny mohou za cca 30 % znečištění polétavým prachem a ten má dolet 30-40 km). Teplárny v zájmu cen tepla výjimky mít mohou. 13.3.2018 pořádá D. Balcarová seminář k legislativě související s ochranou ovzduší – pro odbornou veřejnost.

Ale zpátky k Plánům zlepšování kvality ovzduší: stály spoustu peněz a promrhalo se několik let. Kdo ponese odpovědnost?  To mě nyní zajímá primárně. Podala jsem proto žádost o informace v tomto znění:

Dobrý den, vážený pane ministře životního prostředí,

zasílám Vám dle zákona 106/1999 Sb. dotaz ke zrušeným Plánům pro zlepšování kvality ovzduší aglomerace Praha, Ostrava a pro Zónu Severozápad.

Soudy rozhodly, že pro jednotlivé regiony Plán neplní svůj zákonem předepsaný cíl, a proto je z větší části zrušen a musí být vypracován znovu.

Žádám o informaci, kdo ponese odpovědnost a jakou za

a) nezapracované připomínky veřejnosti, která je podávala ve stanovený čas v roce 2016
b) aktuální finanční zátěž na soudní řízení
c) náklady na vypracování Plánů, které nyní budou významně navýšeny

Dále žádám o informaci
c) kolik jsou dosavadní náklady na právní zastupování a soudy ve věci těchto Plánů
d) kolik přesně činily původní náklady na vypracování Plánů
e) jakou částku bude podle Vašich předpokladů stát náprava Plánů

Děkuji.

Závěrem motto: Neřešme jen ekonomiku, ale i zdraví lidí! Uvidíme, že ve výsledku ušetříme.

A ještě bonusově: má smysl se ozvat! Děkuju za profesionální právní podporu organizaci FrankBold. A díky všem za hlasy pro Piráty: Když jsem se do téhle věci pouštěla, byla jsem komunální zastupitelka. Teď mohu v případě neuspokojivé odpovědi interpelovat pana ministra z Parlamentu. Díky za to!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *