Piráti sezvali zástupce odborné veřejnosti k tématu prázdných budov a brownfieldů

Téma bydlení a otevřených příležitostí v Praze jsme na Pirateconu 16.6.2018, videozáznam zde,  pojali dost komplexně. Přes urbanismus a územní rozvoj jsme se dostali k dočasnému využití prázdných budov i utopiím typu sdíleného bydlení. Stručné shrnutí níže.

Tím úplně prvním předpokladem rozvoje města směrem ke stavu, který bude udržitelný a zároveň stále příjemný pro život, je kvalitní územní plánování. Proto jsme sobotní konferenci zahájili krátkou přednáškou Davida Tichého z Fakulty architektury ČVUT. Připomněli jsme si, jaké jsou principy fungování města v různých typech zástavby, jaké jsou zásady bytové výstavby, jak struktura soukromého, komunitního a veřejného prostoru ovlivňuje náš život, naše fungování. To, jaké vztahy si vytváříme ke svému okolí a ke svým sousedům, je z velké části dáno právě typem stavby, ve které bydlíme – co nám dovolí, co nám nabídne, co nám umožní. A asi panuje všeobecná shoda na tom, že nízká zástavba s dostatkem zeleně a příslušným prostorem pro vzájemné setkávání a tudíž budování komunity se většině jeví jako ideál.

O tom, jak jsme takovému ideálu v reálu daleko, jsme si ale mohli popovídat hned vzápětí. Na programu totiž byly prezentace projektů hned dvou velkých pražských brownfieldů. Proč? Koncepce metropolitního územního plánu nechce příliš rozšiřovat Prahu směrem ven, soustředí se spíše na využití prázdných nebo méně a nesourodě zastavěných ploch v centru nebo širším centru města.

O projektu pro Brownfield Bubny-Zátory tak mluvil nejprve Vít Šimral a posléze zástupce IPRu Ondřej Boháč. Ačkoli je 110 hektarový pozemek ve vlastnictví většího počtu majitelů, z toho některých poměrně výrazných investorů, Praha si věří, že uřídí plánování celého území tak, aby vznikla nová, moderní čtvrť navázaná na okolní město, ale nabízející nové možnosti. Vlajkovou lodí celého projektu má být ambiciózní záměr výstavby nové budovy filharmonie (či multifunkčně pojatého sálu). Je radost sledovat, že město si začíná uvědomovat své postavení a odpovědnost vůči občanům při plánování nového prostoru!

O poznání horší je situace ohledně výstavby kolem metra D, kde město připustilo prodej pozemků v okolí plánované trasy jednomu majoritnímu vlastníkovi a pozice města pro vyjednání rozumných podmínek výstavby jsou tak o mnoho složitější.

Projekt brownfieldu Slatiny na Praze 10 představili ze dvou úhlů pohledu Pavel Hájek a zástupce hlavního architekta projektu František Štáfek. Vyjádřila se k němu i zastupitelka z radnice Prahy 10 Ivana Cabrnochová. Projekt už v průběhu posledních měsíců doznal řadu změn po připomínkování od občanů Prahy 10. Představená verze tedy reflektuje požadavky na různorodost zástavby, využívá území mokřadu k vytvoření parků a funkčních rekreačních ploch a zároveň nabízí propojení s městem “za tratí”. Území tak přijde o svou exkluzivitu, což se nelíbí části starousedlíků, naopak ale zlepší dostupnost služeb a napojení na městskou infrastrukturu, což určitě přiláká nové obyvatele. Otázkou zůstává řešení dopravní infrastruktury (to by ale bylo téma na další Piratecon :-)).

K (ne)dostupnosti bydlení v Praze pak ještě v dopoledním bloku vystoupila zastupitelka MHMP Petra Kolínská. krátce nás seznámila s kroky, které město podniká směrem ke zvýšení dostupnosti bydlení – např. mzdová podpora zaměstnanců státní správy, rekonstrukce nevyužívaného bytového fondu apod. Upozornila rovněž na náš společný zájem o fenomén Airbnb – v Praze bylo v polovině roku 2017 pronajímáno touto formou zhruba 18,5 tisíc bytů a pirátský poslanec Jakub Michálek k tomu předložil  návrh zákona.

Odpolední blok byl konkrétnější, zaměřený na využití prázdných budov, ať už jednotlivě, (Invalidovna) nebo systematicky (praznedomy.cz, sdilenedomy.cz).

Projekt Invalidovna přišel představit autor studie Nisan Jazairi, který se jinak intenzivně věnuje dostupnému bydlení v rámci společnosti Affordable Housing. Dienzenhoferova stavba navržená podle své pařížské sestry by se mohla stát modelovým příkladem využití dlouhodobě prázdného objektu pro účely setkávání a integrace širokého okolí na poli sociálním, kreativní a kulturním. Podporu projektu přišel vyjádřit i zastupitel za Prahu 8 Petr Vilgus.  

Věnujeme se i tzv. bytům zvláštního určení, o fungování praktické podpory pro lidi s postižením mluvil Michal Prager, detailněji na bezbabyty.cz. Další účastníci se s námi podělili o zkušenosti, jak konkrétně dopadla jejich snaha o realizaci nebo účast třeba v projektu startovacího bydlení (Karlovy Vary), nebo co lze dělat pro posílení fungování komunity (projekt Dobrá rodina) či pro prevenci bezdomovectví.

Vše si můžete pustit na videu.

Zprávu z akce sepsala Zuzana Freitasová.

Další informace na webu www.bydlimevsichni.cz

V sekci materiály budou zveřejněny i materiály z konference

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *