Poslanecký report č. 6

Další poslanecký měsíc se odvíjel ve znamení poukázek v hmotné nouzi, karenční doby, festivalu těhotenství, sociálního bydlení a samozřejmě úřadů práce. Ano, vypadá to už trochu “obehraně”, ale ve skutečnosti je to jedna pecka vedle druhé:-)

Pan premiér stále sestavuje vládu a jedním z klíčových témat bylo zrušení či zachování karenční doby. Podle posledního vývoje to vypadá, že kolegům ze sociální demokracie odsouhlasil její zrušení. Příliš ale nezdůrazňuje, kdo první tři dny nemocenské bude platit. Vláda totiž podle všeho plánuje obdařit touto povinností zaměstnavatele. Ačkoli se hovořilo o kompenzaci formou snížení pojistného placeného zaměstnavateli na nemocenském pojištění o 0,2 procentního bodu, není jisté, jak vysoký bude ve skutečnosti finální nárůst zátěže na straně zaměstnavatelů. Piráti proto souběžně navrhují diskutovat větší podporu tzv. sick days, které se už ve větších firmách běžně využívají a není to nic neobvyklého ani v jiných evropských zemích. Hodně důležité je i zavedení e-neschopenky. Více k tématu si můžete přečíst zde.

20. dubna jsem byla přizvána k velmi zajímavé debatě o bezdomovectví. Krom konstatování, že potřebujeme více údajů (tzn. nemáme dostatečný sběr dat), a že je třeba zamezit tomu, aby lidé bez domova putovali z pod mostu do azyláče, odtud na ubytovnu a nakonec zpět na ulici, mne nejvíc zaujalo vyjádření pana Jíry, který sám bezdomovectvím reálně prošel. Mimo jiné říká: “Nevyprávějme si příběhy, řešme situaci.” Je to pravda – lidé často mají tendenci sklouzávat k debatám proč a jak se kdo na ulici nebo i do ubytovny dostal. Ono je to ale ve výsledku jedno. Bez pomoci se odtamtud nedostanou, ani ti, co za to takzvaně nemohou, ani ti, kteří si za to takzvaně mohou sami. A v tom je vlastně jedna ze základních premis celého konceptu sociálního a dostupného bydlení – umožnit v dnešní technicky, ekonomicky a kdovíjak jinak rozvinuté společnosti důstojně bydlet všem bez rozdílu.

I proto se dál intenzivně věnujeme oblasti dostupného bydlení. Spustili jsme informační web www.bydlimevsichni.cz. Neklademe si ambice být všeobjímajícím informačním portálem o bydlení. Na to nemáme kapacity. Rádi bychom ale pomohli těm, koho téma zajímá, najít inspiraci, sebrat odvahu do něčeho se pustit, případně zjistit, kde už něco  funguje, a kde najdu někoho, kdo mi k tomu třeba poví víc. Jde o pilotní verzi, za  připomínky děkujeme!

Jak už jsem zmiňovala minule, plánujeme také Piratecon zaměřený na bydlení. Bude se konat 16.6. v Praze a zaměříme se na bydlení, výstavbu a využití brownfieldů a volných objektů v Praze. Je tedy na co se těšit!

S bydlením úzce souvisí otázky sociální, zejména rozličné dávky. Kdo mě sledujete víte, že pokračuji v jednáních ohledně úřadů práce. Iniciovala jsem zařazení projednání problémů na úřadech práce na pořad Výboru pro sociální politiku. 26.4. tak byli přizváni na jednání výboru zástupci Generálního ředitelství ÚP a MPSV. Spolu s dalšími poslanci jsme se obsáhle dotazovali, jak je situace řešena, zda se ji daří konsolidovat, kde problémy přetrvávají, jak bude zajištěno, aby se v podobných případech situace neopakovala. Byli jsme ujištěni, že krom některých částí Prahy se vyplácení dávek vrátilo do standardních termínů. V Praze je patrně vzhledem k situaci na trhu práce největším problémem nedostatek úředníků. V řešení pokračují, uvidíme. Samostatnou kapitolou budou IT systémy. Neefektivita, předražení zakázek, časové prodlevy, absence výběrových řízení… Zhruba za tři měsíce by se sezení mělo opakovat, tou dobou by už mělo být zřejmé, zda přijatá opatření byla opravdu efektivní. (A dlouhodobá!?)

Zvláštní pozornost si zaslouží poukázky v hmotné nouzi. Je to taková “z nouze ctnost”, kterou někdo vymyslel, aby se nezneužívaly dávky, ale… Připodepsala jsem návrh pana poslance Kaňkovského na novelu příslušného zákona (k tomu mluvím zde). Cílem je vymezit co možná nejpřesněji situace, kdy se poukázky nemají používat, neb příjemcům zbytečně komplikují život. Jedná se především o lidi v různých typech ústavů, v pobytových zdravotnických zařízeních, o invalidy, seniory a další. Všechny ty, pro které je složité dojet do obchodu do jiné obce, kde zrovna poukázky berou. Názory se ovšem různí a debata bude ještě vášnivá. Posílejte své zkušenosti, pomůže to!

Mediálně jsem vystupovala zejména v debatě v Partii na Primě s paní ministryní práce a sociálních věcí Jaroslavou Němcovou. Jak mi to šlo, můžete posoudit zde.

A rozšiřuji své blogerské aktivity – konkrétně na aktualne.cz. První příspěvek spíše jazykozpytný zde.

Z desítkových aktivit za nejvýraznější považuji pracovní výjezd do Splavů, kde jsme s Piráty ladili programové priority pro podzimní komunální volby a dotahovali přípravu Pirátských Listů, které se Vám v těchto dnech asi pomalu objevují ve schránkách. Děti nás potěšily spontánní výtvarnou aktivitou, která nás ujistila, že vítr, který nám vane do plachet je stále svěží a mladý:-)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *