Poslanecký report „číslo tři“ – leden 2018

Milí spoluobčané, milí příznivci Pirátů, co jsem dělala v lednu?

S kolegy poslanci z pirátského klubu jsme si na začátku našeho působení ve sněmovně rozdělili kompetence, víceméně podle našich odborností a podle toho, čím se kdo z nás už v minulosti zabýval. Z našeho zaměření vyplývá i naše zapojení do sněmovních výborů – v mém případě Výboru pro sociální politiku a Výboru zdravotního. A i v rámci této problematiky si práci dělíme – já se více zaměřuji na sociální témata, můj kolega ze zdravotního výboru, Petr Třešňák, se zase soustředí na zdravotnickou problematiku.

Proč to píšu? Chodí mi obrovské množství podnětů, návrhů, dotazů od Vás, občanů. Vaše důvěra mě velmi těší, ale pokud píšete o věcech, kterými se zabývají mí kolegové, obvykle Vás odkazuji na ně.  Oni zase totéž dělají s jinými podněty, které chodí jim.

A čím jsem se tedy v uplynulém období zabývala já?

9.1. náš poslanecký klub nominoval zástupce do Správní a Dozorčí rady VZP. Do správní rady to byli MUDr. Zdeněk Hřib a plk. doc. MUDr. Jiří Páral, Ph.D., MBA. Do dozorčí rady byl zvolen Marek Paris, M.A. Všichni nominovaní vzešli z řádného a otevřeného výběrového řízení na dané pozice. Jsme první politickou stranou, která vybírala kandidáty v otevřeném nominačním řízení! Všichni tři byli potom sněmovnou zvoleni 24.1.

10.1. jsme s Markem Parisem na základě podnětu whistleblowerů připravili podnět státnímu zástupci na prošetření způsobu vedení likvidace společnosti Holte Medical. Krizový manažer společnosti provozující nemocnici Na Homolce podle všeho pokračuje v neprůhledných nákupech a místo konsolidace společnosti ji dostává do dalších ztrát. Tím je dlouhodobě porušován zákon. K tématu jsem vystupovala i v ČT (zde, v čase 39´50).

17.1. měla sněmovna v plánu „dovolbu“ členů kolegia NKÚ. Ze zběžné rešerše vyplynulo, že dva odborní kandidáti navržení prezidentem NKÚ v minulosti opakovaně nebyli zvoleni, ač mohou předložit odbornou kvalifikaci a mnohaleté zkušenosti z oboru, včetně zkušeností z práce v mezinárodních institucích. Zato byl zvolen bývalý poslanec ODS a navržen další bývalý poslanec, tentokrát za ANO. Podrobnosti si můžete poslechnout v záznamu mého vystoupení, resp. lze přečíst i stenozáznam. Jako příklad důležitosti opravdu  nezávislého NKÚ může sloužit i aktuálně zveřejněný výsledek jeho poslední prováděné kontroly na Ministerstvu pro místní rozvoj.

20.1. jsem se zúčastnila dalšího PirateConu, tentokrát byly tématem „Komunální volby 2018“. Více o akci si můžete přečíst zde. Osobně mne zajímal především příspěvek mého kolegy Víta Šimrala k tematice dostupného bydlení. To je – včetně zákonu o sociálním, potažmo dostupném, bydlení, téma, kterému se intenzivně věnuju spolu s Ivanem Bartošem, předsedou Výboru pro veřejnou správu.

Tomuto tématu jsme se věnovali i na setkání s odborníky z vládních a neziskových organizací. Ti přijali naše pozvání k debatě na 26.1. Kromě Zákona o sociálním bydlení jsme mluvili o roli měst a obcí při plánování bytové výstavby, samozřejmě nešlo vynechat ani problematiku sociálních dávek, zejména příspěvku na bydlení. Další setkání plánujeme na 22.2. a jsem velmi ráda, že už máme potvrzenou účast dalších zajímavých lidí!

23.1. mne čekal „mediální křest ohněm“ – přijala jsem pozvání k natočení rozhovoru pro DVTV. Ema Smetana se mne ptala na všechno možné – od žen a rodičů v politice až po Čapák… Poslechnout si to (a zhodnotit, jak jsem obstála😊) můžete tady.

Mediálně jsem se stihla proslavit i „svým“ stupínkem, kterým mne správa sněmovny ten samý den překvapila, když jsem odpoledne šla přednést stanovisko Pirátů k drobné novele Zákoníku práce. Ta nakonec byla odložena, stupínek ale zůstal!

25.1. jsem na facebooku zveřejnila výzvu k situaci na úřadech práce. Zhruba od poloviny ledna se mi totiž začaly kupit stížnosti na jejich fungování a na nedostatky ve vyplácení dávek. Překvapilo mě, kolik z Vás neváhalo se ozvat – díky Vám za to! Velmi rychle jsme si tak udělali přehled o tom, že problém se netýká jen pár úřadů v našem okolí, ale jedná se o systémovou celoplošnou záležitost.

interpelaci jsem se tedy paní ministryně Němcové zeptala, jaké kroky k nápravě této situace ministerstvo podniká. Paní ministryně mne ujistila, že se problematikou zabývá, vyhodnocuje změny, které byly aplikovány od začátku roku a nabídla nám vedle pravidelného setkávání na Výboru pro sociální politiku spolu s kolegy i výhledovou schůzku, kde bychom mohli problém dále řešit.

V mezičase se mi nicméně podařilo předložit Výboru pro sociální politiku usnesení, ve kterém žádáme Generální ředitelství ÚP a Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR o neprodlené zmapování aktuálního stavu, tedy prověření způsobu a termínů vyplácení dávek a příspěvků, dále o revizi dostatečného personálního zajištění fungování úřadů práce a o přijetí nápravných opatření k odstranění zjištěných problémů. Usnesení mí kolegové podpořili téměř jednohlasně, za což jim patří dík!

 

Tolik tedy ty lépe viditelné aktivity. Z těch méně zřejmých bych zmínila samozřejmě účast na pravidelných schůzích sněmovny a obou výše zmiňovaných výborů, pondělní otevřenou  poslaneckou kancelář, kde se scházím s občany, řadu schůzek s odborníky a různými zájmovými organizacemi (jmenujme např. Lucii Trlifajovou, Martina Šimáčka, Emanuela Žďárského, společnosti Apodac, Ramus, Pro život,  a další) nebo účast při přípravě a průběhu výběrových řízení na doplnění podpory pirátské posádky. Pravidelně se každý týden také koná setkání předsednictva a poslaneckého klubu Pirátů. Tam schvalujeme společný postup v zásadních otázkách a námi nastolených kauzách.

Za poslední měsíc byl výčet opravdu bohatý:

–      Volby prezidenta. Pirátské stanovisko najdete zde, můj vlastní článek jsem publikovala na svém webu. Výsledek je pro mne signálem, že do naplnění pirátské ideje funkční informační a informované společnosti nám ještě kousek chybí a máme tedy co dělat!

–       Piráti se dále bijí za nutná protikorupční opatření. Třeba za zachování původního znění novelizace registru smluv.

–       Piráti požadovali vydání pánů Babiše a Faltýnka k soudnímu stíhání ještě před hlasováním o důvěře vládě.

–       Piráti nepodpořili jednobarevnou vládu Hnutí ANO.

–       Piráti navrhli usnesení, podle kterého by se měla řídit vláda na jednání Rady ministrů Evropské unie v oblasti azylové politiky. Piráti požadují, aby Česká republika zaujala aktivní přístup při jednání v EU, přišla s vlastním konstruktivním návrhem a prosadila tak alternativní řešení k systému povinných kvót.

–       Poslanec Pirátů Lukáš Černohorský byl zvolen předsedou sněmovní vyšetřovací komise k OKD.

–       Piráti vyhlásili prostřednictvím svého poslaneckého klubu otevřené výběrové řízení na pozici nominanta do Rady ČTK. Piráti, pro které je objektivita a nezávislost zpravodajství zásadní, chtějí tímto krokem zajistit výběr nejlepšího možného kandidáta.

–       Piráti podpořili schválení technické vládní novely, která o rok odsouvá sankce za nepoužívání eReceptů.

–       Poslanec Jakub Michálek na schůzce s paní ministryní Dostálovou navrhl, aby stavební zákon obsahoval mechanismus, který donutí developery přispívat na veřejnou vybavenost v místě výstavby.

–       Piráti nesouhlasí se zmírněním zákona o střetu zájmů.

–       Piráti požádali o svolání zasedání volebního výboru (tzv. mediálního) a to i s účastí generálního ředitele Českého rozhlasu Reného Zavorala. Měl by členům výboru vysvětlit svůj postup ohledně reportáže novináře Janka Kroupy o Agrofertu. Tato kauza může mít negativní vliv na vnímání veřejnoprávních médií veřejností

–       Referendum – Piráti navrhují dva typy referend.

 

A moje milovaná Desítka? I na tu došlo!

Ocituji zde svůj facebookový status ke svolání mimořádné schůze zastupitelstva:

Nejdřív jsem nevěřila vlastním očím: proč máme proboha jezdit na jeden bod programu zvaný „Příprava rozpočtu na rok 2018“? Pak jsem se dozvěděla, že koalice u nás na Praze 10 trpí jistými… obtížemi. A protože jsou hluboké, neschválila si koalice TOP09, SZ, ODS, HPLP10 a dalších ani program. Aspoň že můžeme využít zbytek odpoledne k práci. Ale stejně mi to hlava nebere. PS: podrobněji se komunální situaci věnuje stránka Piráti Praha 10.

Je smutné, že víc jak půl roku před volbami je práce radnice téměř paralyzována neschopností vládní koalice se nejen na něčem domluvit, ale vůbec se domluvit, že se domluvíme! Doufejme, že po volbách se toto nešťastné rozložení sil posune do funkčnější roviny!

Za sebe se zatím alespoň snažím spolupracovat s kolegy Piráty a s partnery z Vlasty. Absolvovala jsem například jednání s radní hlavního města, Petrou Kolínskou, o problematické výstavbě v lokalitě Proluka.

 

Přehled práce pirátských poslanců ve sněmovně najdete tady.  Schůzky  i další práci eviduju ve veřejném kalendáři.

Připravujeme Pirátský zpravodaj z Parlamentu a o Praze 10: chcete dostávat takovéto zprávy cca 1x měsíčně? Hlaste se k odběru přes formulář, nebo na  mail pohankovas- zavinac – psp.cz. Těším se na počtenou!

Pokud by Vás zajímaly další podrobnosti, připomínám otevřený kalendář: http://www.olgarichterova.cz/kalendar

Podrobnější pravidelné info o Pirátech naleznete na fóru, v sekci Poslanci:
https://forum.pirati.cz/poslanci-f884/ – hlavně ale doporučuji registraci k odběru newsletteru o celé straně na www.pirati.cz.

Zápisy lobbistických kontaktů naleznete zde:
https://forum.pirati.cz/vstupy-a-vystupy-f570/evidence-lobbistickych-kontaktu-t13315-790.html#p521656

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *